Tante Rita's Kinderopvang
Van Bosseware 84
Zwolle
Overijssel 8014TC
Phone: 0628848019

De verzorging van kinderen

vinkje

huiselijke omgeving

vinkje

gezonde voeding

vinkje

gecertificeerd gastouder

vinkje

flexibele opvanguren

Onderdelen

Visie Dagindeling Verzorging Signaleren Activiteiten Pedagogisch plan Pedagogisch visie Artikelen Nieuwsberichten

De dagelijkse praktijk

Aantal kinderen bij een gastouder

Achterwacht

De achterwacht is iemand in de buurt op wie ik terug kan vallen als zich een calamiteit voordoet.
Wanneer ik op vier of meer kinderen tegelijkertijd pas, is het verplicht om een achterwacht te regelen. De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn om de zorg voor de kinderen over te nemen. De achterwacht hoeft geen diploma, ervaringscertificaat of certificaat eerste hulp aan kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat.

Stagiaires en vrijwilligers

Naast mijzelf en mijn volwassen huisgenoten dienen alle stagiaires, vrijwilligers en andere volwassenen die structureel aanwezig zijn tijdens de opvang in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ik heb een kopie van deze VOG in mijn bezit, en bij alle gastouderbureaus waar ik bij aangesloten ben ligt tevens een kopie van de VOG.

Gastouderbureaus stellen de volgende eisen aan gastouders die een stagiair willen begeleiden:

Criteria opvangruimte

De opvang vindt plaats in mijn eigen woning. De opvanglocatie moet voldoen aan de volgende eisen:

Wennen en afscheid nemen

Voordat de opvang werkelijk start, is een gewenningsperiode aan te bevelen. Het kind komt dan voor een paar dagen een aantal uren voor proefopvang. Niet voor alle kinderen is wennen en afscheid nemen makkelijk. Het is belangrijk dat de ouder duidelijk en vooral kort afscheid neemt. Het kind weet dan dat de ouder weg is en hem later weer ophaalt.

Informeren

De ervaring leert dat regelmatig overleg tussen ouders en gastouder de opvang ten goede komt; het delen van de opvoeding begint bij een goede informatie-uitwisseling. Voor zover het mogelijk is stem ik mijn werkwijze en beslissingen af op de wensen van de ouders en het kind. Zo kan ik bijvoorbeeld dezelfde knuffel in bed meegeven en kan ik in overleg met de ouders afspraken maken om het kind wel of geen speen te geven. Overleg over zaken als voorkeuren van het kind, de huisregels en de dagindeling zijn erg belangrijk.

Voor een goede hechting is regelmatig contact belangrijk. Daarom vind ik dat er wekelijks minimaal 16 uren opvang nodig zijn voor een goede vertrouwensband. Ook tijdens een zwangerschapsverlof blijft het om deze reden belangrijk regelmatig contact te houden.

Gedurende de dag krijgen jonge kinderen veel prikkels, dit kan hun ontwikkeling beperken. Om het aantal prikkels te beperken kunnen er afspraken gemaakt worden over het aanbieden van de prikkels via televisie, spelcomputers en tablets gedurende de dag.

Er worden afspraken gemaakt over de wijze van vervoeren van het kind en zorg ik ervoor dat alle vervoersmiddelen in een goede staat verkeren. Kinderen rijden alleen met mij mee in de auto na schriftelijke toestemming van de ouders. Ook wordt onderling afgestemd wanneer een kind ergens alleen heen mag.

Dagindeling en omgeving

Er wordt zoveel mogelijk een vast dagritme gehanteerd zodat de dagelijkse gebeurtenissen voor het kind herkenbaar worden/zijn. Een kind weet bij mij wanneer het gaat eten, slapen en spelen. Dit geeft veel kinderen een veilig gevoel. Ook krijgt een kind duidelijkheid over wat er van hem wordt verwacht.

De maaltijden en het drinken vormen vaste momenten van rust, gezelligheid en aandacht voor elkaar. Het kind kan dan weer nieuwe energie opdoen. Als het kind 's middags uit school komt, is er de mogelijkheid om gezamenlijk wat te drinken en de verhalen over de dag uit te wisselen. Daarnaast is er een vast moment op de dag waarop aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling van het kind. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het kind voor te lezen of gezamenlijk een boekje te lezen. Een ouder kind wordt gestimuleerd om zelfstandig te lezen.

Als het mogelijk is zijn de kinderen, ook baby's, elke morgen en/of middag een tijd buiten. Ik let er op dat het kind voldoende warm gekleed is. Ook in de zomer, wanneer er bijvoorbeeld met water wordt gespeeld, kan een kind gemakkelijk kou vatten. In het voorjaar en in de zomer wordt het kind goed ingesmeerd met zonnebrandcrème om te voorkomen dat het kind verbrandt en ik zorg er voor dat ze voldoende in de schaduw worden gehouden. Baby's worden altijd in de schaduw gehouden.

Open water is voor jonge kinderen een gevaar. In veel woonwijken zijn waterpartijen aangelegd. Bij mij spelen kinderen onder mijn toezicht alleen met watertafels.

Ik geef oudere kinderen, in overleg met de ouder(s), het vertrouwen om zelfstandig bijvoorbeeld naar een speeltuintje in de buurt te gaan. Ik geef het kind de ruimte zelf te kiezen wat het wil doen en probeer hierbij aan te sluiten.


spelen met zand in de zandbak kleuren met wasco schommelen buiten kruipen

© Rita Rienties 2018 Design: Stephi