Tante Rita's Kinderopvang
Van Bosseware 84
Zwolle
Overijssel 8014TC
Phone: 0628848019

Activiteiten op de kinderopvang

vinkje

huiselijke omgeving

vinkje

gezonde voeding

vinkje

gecertificeerd gastouder

vinkje

flexibele opvanguren

Onderdelen

Visie Dagindeling Verzorging Signaleren Activiteiten Pedagogisch plan Pedagogisch visie Artikelen Nieuwsberichten

Het jonge kind

De zintuigen

Dit zijn de activiteiten die ik aan baby’s en peuters geef:

Grove en fijne motoriek

Voorbeelden van geschikte activiteiten om de motoriek te bevorderen:

De cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het verstandelijke vermogen, zoals geheugen, denken, aandacht en taal. Taal en cognitie zijn nauw met elkaar verbonden. Een aantal voorbeelden van spel waarbij taalontwikkeling, begripsvorming en geheugen gestimuleerd worden:

De creatieve ontwikkeling

Activiteiten die bijdragen aan een creatieve ontwikkeling;

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

VVE methode Kiki. Kiki heeft als hoofddoel het verminderen of voorkomen van onderwijsachterstanden en het vergemakkelijken van de overgang naar de basisschool. Door met delen uit Kiki te werken vergroot ik mijn pedagogische kennis en leer kansen grijpen en creëren, observeren en de ontwikkeling van kinderen te volgen. Ik leer een stimulerende en uitdagende leeromgeving te creëren waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Essisme: Zijn wie je bent. Heeft als hoofddoel om bij kinderen de sociaal-emotionele veiligheid te versterken, waardoor het zelfvertrouwen groeit en het welbevinden wordt vergroot. Door boodschappen zoals; vraag hulp, focus, wees eerlijk, leren kinderen dat ze zelf invloed hebben op wat er gebeurt. Niet zozeer op de dingen die op hun pad komen, maar wel hoe ze kiezen daarmee om te gaan. Door met de ZaaiGoed methode te werken wordt ik mij steeds meer bewust van mijn handelen en de reactie die dat heeft op kinderen.

Het oudere kind

Naarmate kinderen ouder worden, gaat hun cognitieve ontwikkeling een nadrukkelijkere rol spelen. Daar speel ik op in door iets aan te bieden (een bepaald soort speelgoed, een iets moeilijkere vraag) wat past bij die interesse en wat kinderen uitdaagt om een stapje verder te zetten in hun ontwikkeling.

Kinderen tussen 4 en 6 jaar

Kinderen van vier hebben plezier in spelletjes als het ordenen van voorwerpen naar soort, grootte of kleur. Bepaalde soorten speelgoed zijn heel geschikt om kinderen in deze leeftijd ontdekkingen te laten doen over bijvoorbeeld snelheid (autootjes die rijden van plankjes met verschillende hellingen) of zwaartekracht (knikkerbaan). Ook het samen lezen en navertellen van prentenboekverhalen is stimulerend voor de taal- en denkontwikkeling, vooral wanneer je met de kinderen praat over het verhaal en de personages.

Kinderen tussen 7 en 9 jaar

Eenvoudige informatieve boekjes, die de kinderen zelfstandig kunnen lezen. Daarnaast blijft het voorlezen van verhalen en van artikelen uit kranten en (kinder)tijdschriften een geschikte manier om de kennis van de wereld uit te breiden. Op deze leeftijd kunnen kinderen spelen met wat complexer technisch speelgoed.

Kinderen tussen 10 en 12 jaar

Op deze leeftijd spelen kinderen rollenspellen, of is (voor de oudere kinderen) debatteren geschikt. Spelen neemt een belangrijke rol in, in de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Door klimmen, klauteren, rondrennen et cetera wordt de grove motoriek ontwikkeld en door knutselen, bouwen met constructiemateriaal et cetera wordt de ontwikkeling van de fijne motoriek gestimuleerd.

Natuur

Natuur is belangrijk voor kinderen. Hier spelen kinderen met zand, water en takken, of klimmen zij op boomstammen. Op zo’n plek kunnen kinderen hun fantasie goed gebruiken. Ik laat het kind zelf ontdekken, verkennen en beleven.

Cultuur

Ook de culturele ontwikkeling is voor oudere kinderen belangrijk. Als het mogelijk is om naar een voorstelling, bibliotheek of een museum te gaan, dan is dit in dit kader een leuk uitje. Kinderen leren door met eigen ogen te zien en het verhaal erbij te horen. Ze ervaren, beleven en genieten.

Sport en beweging

Na een dag in de schoolbanken is lekker bewegen een must. Kunnen klimmen, rennen en ballen is namelijk een belangrijk ingrediënt in het sociale contact met andere kinderen. De kinderen oefenen om nieuwe bewegingen onder de knie te krijgen zoals touwtje springen, skaten en koppeltje duikelen op het klimrek . Er is voldoende (buiten)spelmateriaal als zij dit nodig hebben, zoals een bal, springtouw en neem ik de kinderen mee naar een veldje of een speeltuin in de buurt.

spelen met zand in de zandbak kleuren met wasco schommelen buiten kruipen

© Rita Rienties 2018 Design: Stephi