Tante Rita's Kinderopvang
Van Bosseware 84
Zwolle
Overijssel 8014TC
Phone: 0628848019

Signaleren van problemen

vinkje

huiselijke omgeving

vinkje

gezonde voeding

vinkje

gecertificeerd gastouder

vinkje

flexibele opvanguren

Onderdelen

Visie Dagindeling Verzorging Signaleren Activiteiten Pedagogisch plan Pedagogisch visie Artikelen Nieuwsberichten

Richtlijnen voor het signaleren van problemen

Elk kind is uniek met een eigen karakter en temperament. Wanneer ik constateer dat het gedrag van een kind dermate opvallend is en dat er bijzondere aandacht aan besteed moet worden, dan overleg ik dit met de ouders. Het kan voorkomen dat ik een gedrags- of ontwikkelingsstoornis bij mijn gastkind waarneem. Ik bespreek dan mijn zorg met de ouders en eventueel met mijn bemiddelaar bij het gastouderbureau. Contacten met eerstelijns voorzieningen worden alleen door de ouders gedaan. Daarnaast werk ik met ‘de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’. Ik ben op de hoogte van de inhoud en handel hier zo nodig naar. Zorgvuldigheid is hierbij geboden om onterechte beschuldigingen te voorkomen.

Een ongeval

In geval van ziekte of een ongeval van een kind zorg ik ervoor dat de ouders zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de ernst van de situatie zal ik de huisarts of 112 in eerste instantie bellen, daarna worden de ouders zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en betrek ik de ouders bij de verder te nemen stappen.
Zonder schriftelijke toestemming van de ouders mag ik het kind niet temperaturen of een geneesmiddel (ook pijnstillers) toedienen.

Om de hulpdiensten en de ouders te kunnen waarschuwen is het noodzakelijk dat ik beschik over adressen en telefoonnummers van de ouders, de huisarts en de tandarts. Deze nummers heb ik binnen handbereik.

Veiligheid en gezondheid

Om bij een eventueel ongeval adequaat te kunnen reageren ben ik in het bezit van een geldig certificaat ‘Eerste Hulp aan Kinderen’. Daarnaast is er een EHBO trommel aanwezig op de opvanglocatie. De EHBO trommel bevat in ieder geval:


spelen met zand in de zandbak kleuren met wasco schommelen buiten kruipen

© Rita Rienties 2018 Design: Stephi